html web templates

Profesionální opravy LCD u mobilů a tabletů vybraných značek
Výměny skel u vybraných modelů technologií OCA


Výměny a opravy LCD displejů provádíme  pouze u vybraných značek.
Apple, Samsung, Sony, Lenovo, Xiaomi, Huawei

Servisní podmínky

Obecné servisní podmínky pro opravy telefonů a tabletů


1) Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů firmou Jiří Rynda - JCR ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tyto údaje budou využity pouze pro potřeby zpracování zakázky a komunikace se zákazníkem a nebudou předány třetím osobám.


2) Servis provede opravu přístroje tak, jak byly zákazníkem nadefinovány závady v Potvrzení o přijetí do servisu. Ve vlastním zájmu dodá zákazník přístroj do servisu buď v továrním nastavení nebo nezamčený, nezaheslovaný, aby mohl být při přijetí do servisu a po provedené opravě podroben testu základních funkcí. Případně může zákazník doručit přístupové heslo jiným způsobem nezávisle na dopravě (e-mailem, telefonicky). V případě, že přístroj nebude v továrním nastavení a zákazník nedodá přístupový kód, nemusí být zakázka přijata. 


Výše uvedené opatření je nutné, aby nemusel být přístroj znovu rozebírán v případě výskytu vad, na které nemohl být při přijetí a po opravě otestován a které přímo nesouvisí s předmětem opravy. U přístrojů poškozených pádem nebo jinak mechanicky se navíc mohou vnitřní vady projevit s odstupem i několika měsíců. Odstranění takových vad je považováno za vícepráce a jsou hrazeny nad rámec objednané původní opravy, ale samozřejmě vždy až po konzultaci se zákazníkem.


3) Servis neručí za data v opravovaném zařízení, před předáním do servisu důrazně doporučujeme provést zálohu dat uložených v přístroji!


4) Při výměně krycího skla u modelů, kde jsou celoplošně spojena s displejem opticky čirým lepidlem, bere zákazník na vědomí, že se jedná o nestandardní opravu, při které může ve výjimečných případech dojít k poškození displeje z důvodu skrytých vad, které se mohou projevit až po separaci krycího a nosného skla samotného displeje. V takových případech po dohodě se zákazníkem vyměníme celý displej včetně skla za zvýhodněnou cenu. Opravy s celoplošně lepenými skly mají tuto skutečnost uvedenu v popisu opravy.


5) Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí z opravy zkontrolovat vnější stav přístroje, na pozdější reklamace nemůžeme brát zřetel.  


6) Servisní práce a výměna dílů probíhá na základě smlouvy o dílo s poskytovanou zárukou 6 měsíců od převzetí opraveného předmětu zákazníkem (standardní záruka dle §654 Občanského zákoníku je 3 měsíce).


7) U hotových zakázek nevyzvednutých zákazníkem do 6 měsíců od uplynutí lhůty pro vyzvednutí je servis oprávněn předmět zakázky za podmínek uvedených v § 656 občanského zákoníku prodat a případný výtěžek použít na úhrady pohledávky vzniklé se zakázkou. 

U zakázek nevyzvednutých do 30 dnů od ukončení zakázky a oznámení zákazníkovi jsme oprávněni účtovat skladné ve výši 15 Kč za každý započatý den.


Tyto servisní podmínky pro koncového spotřebitele nabývají účinnost 22. ledna 2016


Jiří Rynda - JCR Děčín

 

Poptávka

Možnost poptávky ceny opravy LCD u vybraných značek

Jak sjednat servis

Chcete provést opravu? Jak předat zařízení?

Metody oprav lepených skel

Ne všechny modely lze opravit pouhou výměmou skla a ne vždy se vyplatí.

Reference

Úspěšnost oprav

Kontakt

Adresa:

jCR, Benešovská 432/3, 405 02 Děčín Nové město
IČ 49115618, jsme plátci DPH

Telefon:

412 523 586, 777 738 775, 777 738 776

E-mail:

obchod @jcr-dc.cz
poptávkový formulář zde: POPTÁVKA

Provozní doba servisu:

Pondělí - Pátek  8:00 - 16:00 hod.